Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

Lokalizacja

województwo: łódzkie
powiat: Powiat m. Łódź
gmina: M. Łódź
miejscowość: Łódź

Informacje

Typ szkoły / placówki: Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty
Patron szkoły: Brak
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Bez kategorii
Specyfika:

Adres

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi
Zawiszy Czarnego 39
91-818 Łódź
Poczta: Łódź
telefon: 0426550600
fax: 0426550600
strona internetowa: www.domkultury.com.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi (Łódź), jest to Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty.

Statystyka

Liczba uczniów: 0
Liczba oddziałów: 0
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 8
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 8
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 5.07

Organ prowadzący

Miasto na prawach powiatu
województwo: łódzkie
powiat:
gmina: